pil pil
Lund, Andreas Hansen
(Ca. 1700-Ca. 1764)
Nielsdatter, Margrethe
(1700/1715-)
Lund, Otto Andreasen
(Ca. 1736-1801)
Rasmusdatter, Birgitte Marie
(Ca. 1730/1740-1802)
Lund, Jørgen
(1770-Før 1802)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Godtfredsdatter, Magdalene

2. Johansdatter, Sidsel

Lund, Jørgen

  • Født: 1770, Nørre Jernløse, Merløse, Holbæk
  • Dåb: 26-9-1770, Nørre Jernløse, Merløse, Holbæk 1349
  • Partnership (1): Godtfredsdatter, Magdalene
  • Ægteskab (2): Johansdatter, Sidsel den 14-6-1799 i Humble, Langeland Søndre, Svendborg 1343
  • Død: Før 7-1802 1350

punkttegn   Et andet navn for Jørgen var Lund, Jørgen Jørgensen.

Billede

punkttegn  Generelle notater:

Han var skytte på Hjortholm Gods

punkttegn  Dåbsnotater:

Onsdagen den 26 September. Sr. Otto Lund Skiøtte p. Knapstrup Søn nfl: Jørgen. Sr. Hendrick Pedersens hustrue fra Nyschiendeved bar B. Monsr ...eingaard, Hansen Skytte og Georg G....... f. Frydendahl Jomfrue Kirstine Hvalsøe

punkttegn  Dødsnotater:

Druknede sammen med 5 andre. Ifølge oplysninger ved sønnens dåb i 1802.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

1. Folketælling, 1801, Fodslette, Langelands Sønder, Svendborg. Han er skytte på Hjortholm Hovedgaard. Er anført som boende på hovedgården. Hustruen bor for sig selv med børnene.

2. Beskæftigelse: Skytte, 8-1801. Ved faderens skifte nævnes han som skøtte ved kammerraad Madsen i Hjortsholm.

3. Skifte, 1810. 1532 Anno 1810 den 23.. Juni blev Skiftesamling holdt i Stervboet efter Skytten Jørgen Lund i Brandsbye som for 8 Aar siden ved Døden var afgaaet men hans efterladte Enken Sidsel Johansdatter hidtil har siddet i uskiftet Boe med sine 3 umyndige Børn i overensstemmelse med Forordningen af 21 Juni 1799.

En før Enkens Intrædelse i nuværende Ægteskab Boet afholdt Registrerings og Vurderings Forretning blev fremlagt og taget ad Acta.

Som Vitterligheds Vidner vare tilstæde Sognefoged Hans Rasmussen og Gaardmand Hans Jensen, begge af Brandsbye saaog de umyndige Børns Værge Christian Hansen Gaardmand i Brandsbye samt ...... Enken ... efter den Afdøde med Laugsværge Selveier Mikkel Pedersen af Syrendal

Enken anmeldte dernæst at være gjeld skyldig til forskjællige Personer 40 Rd som fraregnet Boets Indtægt der da bliver efter den afholdte Registrering og Vurderings Forretning 48 Rd 3 mk.

Enken saavelsom hendes nuværende Mand forpligtede sig til at indestaae for hvad øvrig Gjæld der maatte hæfte paa Boet og havde i øvrigt intet imod at enhver af de umyndig Drengebørn efter den Afdøde tillægges i Arv 6 Rd og pigebarnet 3 Rd hvilke de Umyndige saaledes tillagte af forældrene anvendes til deres Opdragelse. Skifteforvalteren renoncerer paa det tilkommende Salarium, og saavel Enken som hendes nuværende Mand paatoge sig at udrede de øvrige medgaaende Omkostninger ved Skiftet

Dette Skifte blev saaledes sluttet og underskrevet af samtlige tilstædeværende

Actum ut supra

S-- S.I.D. Johans Datter M-- M.P.S. Pedersen som Laugværge Rasmus Hansen


Billede

Jørgen havde et forhold til Magdalene Godtfredsdatter. (Magdalene Godtfredsdatter blev født ansl 1760-1770.)


Billede

Jørgen blev derefter gift med Sidsel Johansdatter, datter af Johan Friderichsen og Anne Kirstine Christensdatter, den 14-6-1799 i Humble, Langeland Søndre, Svendborg.1343 (Sidsel Johansdatter blev født i 1773 i Hagensby, Humble, Langelands Søndre, Svendborg, dåb den 22-11-1773 i Humble, Langeland Søndre, Svendborg,1345 døde i 1812 i Brandsby, Humble, Langelands Sønder, Svendborg og blev begravet den 5-2-1812 i Humble, Langeland Søndre, Svendborg 1346.)


punkttegn  Ægteskabsnotater:

Trolovede 26 april.
Sr. Jørgen Lund på Hjortholm og Pigen, Sidsel Johansdatter. Forlovere: Kristian Dahl og Kristen Andersen, de 3 sidste fra Hagenby.

Af hensyn til privatlivet fred og registerlovgivningen, fremgår alle nulevende personer kun med navn.


Indholdsfortegnelse | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 30-6-2017 med Legacy 9.0 fra Millennia