Klara´s postkortsamling

Julekort

Hr Tømmer Niels Clausen, Fæbæk, pr Fæbæk, Langeland

Korsør den 22.23.1923.

Kære Niels med Familie. En glædelig Jul samt et godt Nytaar ønskes eder og Tante Line. Håber i alle er raske og har det godt. Her ovre har vi det ved det gamle. Hilsen fra os alle Familien Frederikke Jensen. Peter talte om Niels ville have Henriks Adresse. Hr Jensen, Villov Place 10, Brooklyn, New York, Amerika. Haaber du kan finde ud af det.

Klara Larsen

Raadegaard pr. Rønnede, Sjælland

Helletofte

Hilsen fra os alle Hjemme

Lund

Herr Tømrer Niels Clausen, Fæbæk pr. Ladbølle, Langeland

Korsør den 21 December 1937

Vi ønsker jer herved en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar

Familien Carl Jensen, Taarnborgvej 24, Korsør

Niels Vilhelm

Tømst N. Klausen, Fæbæk, per Fæbæk, Langeland

Tornborvej 24

Kære allesammen, Hermed ønsker vi Eder alle en rigtig god og glædelig jul. Vi boer nu paa Tornborgvej 24 fra Marthe og F. Jensen, Mange Kærlige Hilsener fra os alle, Hils Svigerinde mange gange M

sendt fra Chr Jensen, Halskovvej 70.

Stemplet Korsør 23-12-1932

Frk Klara Larsen, Snøde Præstegård pr Lohals, Langeland

Kære Klara

En rigtig glædelig Jul og et godt Nytår. Du må rigtignok undskylde at jeg ikke har skrevet men jeg har jo haft saa travlt. Jeg har jo ingen plads jeg har været i Horsens de sidste Dage hos Fru Hansens nu tror jeg ikke jeg har mere at skrive en venlig hilsen fra Jørgine Jørgensen

Stemplet 23-12-1912

Frk. Klara Larsen, Præstegaarden, Snøde, Langeland

Fuglebjerggaard

Kære Klara

Hermed sendes dig de bedste Ønsker om en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar

Frida

Klara Larsen, Raadegaard pr Rønnede, Sjælland

Kære Søster, Du må have mig undskyld at jeg ikke har skrevet til Dig før nu for jeg havde ikke faaet din Adresse at hvide. Saa vil jeg ønske dig en glædelig Jul og et godt Nytaar, Hilsen fra din Broder, Hans Jakob og Marie

Stemplet i Tranekær dec 1909

Adresseret til Lars Bønnelykke, Tressebølle. Ingen tekst eller afsender.

Frk. Ritta Clausen, Adr. Hr. Tømrer Clausen, Fæbæk, Lejbølle.

Julen 1925

Glædelig jul

Bang

Hr Tømrer N Klausen, Fæbæk pr. Lejbølle

Julen 1926

Kære Allesammen, Glædelig Jul og godt Nytaar ønsker eder fra os alle i Tryggelev. Hils også Bedstemode mange gange og sig hende tak for den gode julepakke. Lille har gaaet med Hue paa hele Dagen den skal vel med i seng og saa .........af den

Hr. Niels Clausen, Mileskov, Bøstrup

En rigtig glædelig jul og et godt Nytaar ønskes Eder alle af os alle

Frida

Klara Larsen, Raadegaard pr. Rønnede, Sjælland

Hermed ønskes du en glædelig Jul og et godt Nytaar. Tak for kortet som jeg modtog. Hilsen fra Tine?

Tømrermester N Clausen, Fæbæk, Lejbølle

Glædelig Jul og godt Nytaar, Frederik Holm og Hustru

Fru Klara Clausen, Fæbæk pr. Bødstrup

Nedergaard

Kære Klara, Di og Deres Mand og Børn ønskes en glædelig julefest. Deres Kristine Andersen

Hr Tømrer Niels Clausen, Fæbæk pr. Tranekær, Langeland

Julen 1919

En rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes Eder og Tante Line af Familien Frederik Jensen

Til Klara Larsen, Snøde Præstegaard, Langeland. Sendt fra N. Jespersen fra Horsens 23.12.1912.

En glædelig jul og et godt Nytaar ønskes dig. Hilsen fra os alle.

Ubrugt

il Gartner L Bønnelykke, Tressebølle Bøstrup per Tranekær Langeland.

Kære Laura og Lars. Jeg eders Mathilde vil paa det kærligste sende eder mit bedste ønske om at i maa faa en glad og velsignet julefest haabende i er raske ønskes eder sluttelig et godt Nytaar. Mathilde Larsen.

Til Klara Larsen, Raadegaard pr. Rønnede, Sjælland.

Svendborg den 7. februar

Kære Klara. Tak for kortet jeg fik til jul. Jeg har det godt og ønsker dig det samme. Vist du kommer over til Langeland kan du jo komme og besøge mig.

En venlig hilsen Augusta.

Vil du hilse Fruen og jomfruen Hansine.

Frk Klara Larsen

Urup Hovedgaard, per Stenbjerg

Holdersgaard den 25/12 10

Et rigtig Glædelig Nytaar ønskes eder alle sammen fra Elev Jensen

Frøken Klara Larsen

Raadegaard pr Rønnede

Kære Klara

Mange tak for dit kort. Det var pænt af dig, med ønsket om en glædelig jul og et godt nytaar

Venlig Hilsen Julie

Ser ud til at være poststemplet i Bogesø eller Bøgesø 24.12-09

Til Klara Larsen, Snøde Præstegaard

Kære søster.

Jeg ønsker dig en glædelig jul og et godt Nytaar fra din søster

Konstance

Til Tømrer Niels Klausen, Fæbæk pr. Lejbølle.

Snøde d. 30. december 1926

Kære Venner. Mange tak for julekortet. Du kan tro kære Line at jeg naar jer seer der er nogen der tænker paa mig jeg længes lidt efter Eder nu en Karle. Hilsen med ønsket om et godt og Glædeligt Nytaar Alle sammen

Sine Pedersen.

Til Klara Larsen, Nedergaard per Bødstrup.

Kan du læse kragetæer og maleklatte. Rudkøbing lørdag aften. Kære tykke spetakkel! Mange tak for Følgeskabet i Mandags, jeg kom hjem Kl 10 ½ i bedste velgående fulgte Aksel dig nu en smule ordentlig hjem men det kom i vel nok ud af naar først i var sluppen mig nu kan jeg jo ikke holde jer Børn i Ørene mere jeg er saa langt borte fra jer men det er i vel glad ved? Hvordan gaar den paa Nedergd der er vel Liv og glade Dage jeg er ene hjemme hos min lille Natte jeg har gratis Musik de hyler og fløjter inde i Pouls men saa det er en Lyst og gør hver aften naar jeg gaar Seng jeg sidder lige og spekulerer paa om jeg ikke skulde gaa ind og lære dem Kukkeren?? den kan de vist ikke kan du? Hils nu alle paa Nedergaard hvem der bryder sig om en Hilsen fra mig og du selv fra Karentine Niel??

Til Tømrer Nils Clausen, Fæbæk pr Lejbølle, Langeland.

Julen 1928

Kære Familie. I ønskes alle en god og glædelig Jul og et godt Nytaar af Familien F Jensen.

Karl og Kristian har arbejde saa jeg ved ikke om de kommer.

Ubrugt

Hr Niels Clausen, Mileskov, Bøstrup

En rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar ønske alle af Familien Otto Larsen.

Frk. Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St., Jylland

Kære Klara. De bedste ønsker om en rigtig glædelig og fornøjelig Jul og et godt Nytaar. Her faar vi ingen frihed i Julen her kommer Gæster og i Morgen Fredag er det Fruens Fødselsdag saa skal vi have bådde frokost og Middag saa vi har nok at tænke paa. Thomas er jo bleven syg og ligger paa Klinikken det er .....Ove og Be.. Nu en venlig hilsen fra din Frida.

Frøken Klara Larsen, Thorslunde Bryggergaard pr Taastrup, Sjelland

Kære Klara og en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes Kære Klara mange tak for brev. Hilsen fra Karoline Nedergaard

Tømm. Niels Klausen, Fæbæk pr. Lejbølle

Julen 1942

En rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes eder alle tre fra os. i har der vel godt og det bliver vel ved at gaa godt med Moder. vi har da haft mild Vinter i aar. en venlig hilsen til eder alle fra os alle her i Bagenkop

Fru Klara Klausen, Fæbæk pr. Bøstrup

Kære Klara, En rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes dig. Fra K. L?. Nedergaard

Niels Klausen, Fæbæk, Bøstrup, Langeland

Kære venner, Glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes af Familien Thomas Larsen, Kildelmonde?

Kokkepige Klara Larsen, Nedergaard, Bødstrup

En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes dig med hilsen fra din søster Konstance

Klara Larsen, Urup Hovedgaard pr. Stensbjerg St, Jylland

Jeg var saa Hjemme i Julen i et par Dage og nu skulde jeg jo se at blive kaseret. Til slut et glædeligt Nytaar. Thomas

Frk. Klara Larsen, Urup Havegaarden, Stenbjerg

En glædelig Jul og et godt Nytaar fra en .... ven. Holger Petersen

Klara Larsen.

Helletofte

En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes af os alle i Hjemmet. Martin

Frk Klara Larsen, Hr forpagter Andersen, Nedergaard, Bøstrup, Tranekær

En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes dig af Serdine - Frida Christensen

Til Bedstemoder

Julen 1911

Kære Bedstemoder. De bedste ønsker om en rigtig god jul og et godt Nytaar. Mange kærlige hilsner fra os alle. Johanne

Klara Larsen, Urup Havegaard, Stensbjerg St, Jylland

Svalebøllegaard 23/12 10

Jeg haaber at du har faaet din Cykle i hel Stand og at du har det godt. Thomas mener han bliver kaseret. Med hilsen fra din broder Han Jakob. Hils Magredte

Niels Clausen, Milskov, Bøstrup, Langeland

Harresø 29-12-27. Tak for Julekortet. Nu vil vi ønske eder et godt Nytaar. Jeg skrev til Martin at nu kan i vel snart køre hele vejen herover i Bil saa kan vi vel vente eder en Dag. Vi fik brev fra Thomas til Jul han har nok solgt gaard. Det er heller ikke saa gode tider nu jeg solgte 17 (277 smaa) Grise og en fed (96) So? saa slagte vi en paa 300 ..det solgte vi det halve af vi har kun 3 køer ...vi har heller Mælk. Hilsen fra os alle 4. Lund.

Vi havde ellers en god Høst vi havde over 100 .... og ...har jo 68 neg til en F... her ...hvores Roer var daarlig de var saa fyldt med svamp men vi havde mange ... dem har jeg solgt og faaet 10kr

Hr. Lars Bønnelykke, Tressebølle pr Lejbølle

Glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes eder alle. Venlig hilsen Georg. Saafremt vejret bliver godt kommer Christian og mig hen og ser til eder i Julen.

Stemplet Lohals 23.12.192x

Klara Larsen, Raadegaard pr. Rønnede, Sjælland

En glædelig jul ønskes af din Broder Otto Larsen. Gundersgaard

Hr. Tømrer Niels Klausen, Fæbæk pr. Lejbølle

Julen 1947. En rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes jer. Rasmus og Stanse

Hr Tømrer Niels Clausen, Mileskov pr Lejbølle

Julen 1941. Kære allesammen en rigtig glædelig Jul og et godt og heldbringende Nytaar ønskes af os alle her paa Gulstav? Hanne, Karen og Erik. Haaber Bedstemor har det godt.

Stemplet i Bagenkop

Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg

En rigtig glædelig Jul og god Nytaar ønskes deg af os alle og kommer der nok et Brev fra Thomas en af Dagene en Hilsen fra os alle Kristine

Stemplet Tranekær

Tømrer Niels Clausen, Fæbæk pr Lejbølle, Langeland

Kære alle sammen I Ønskes en god Jul af Erna Otto Birgit og lille søster ja vi fik jo en Pige den 23 september det var jo helt morsomt nu Birgit er bleven saa stor. Hils Ritha og Manden.

Stemplet København 22.12.1939

Tømmer Niels Clausen, Fæbæk pr Lejbølle, Langeland

En rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes eder af Otto Erna Birgit

Stemplet København 22.12.1935

Frk. Klara Larsen, Raadegaard pr Rønnede, Sjælland

Kære Søster. En glædelig jul og godt Nytaar fra os alle sammen her, nu kommer du hvel snart over at se vor lille Pige du har jo engang lovet at være hendes Gudmoder saa kommer du jo nok inden saa længe en hilsen fra Kristen og Cristine og lille ....

Kære Moster og Onkel (overstreget)

Dine mild blaa Øjne førte mig paa Bane, og jeg er den.. milde skinner disse Øjne under tjeneste og lukker engang det Øje sig saa bliver det en evig Nat for mig naar denne Stjerne mig ikke mer Ser saa bliver det evig nat for mig

Hr Holger Pedersen, Urup, Stenbjerg St

Et godt Nytaar ønskes dig af Klara Larsen

Enkefru Mine Larsen, Mileskov, Bøstrup

Julen 1941. En god og velsigned Jul og godt Nytaar ønskes dig Bedstemor fra Marie i Botofte. Jul glædelig allesammen

Niels Clausen, Mileskov, Fæbæk pr. Bøstrup, Langeland

Jul 1926. Et glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes eder fra os alle tre vi har det godt. Lund

Ubrugt kort

Ubrugt kort

Karoline Klausen, Adres. Tømrer N. Klausen, Fæbæk pr Bøstrup

Kære Svigerinde. Ja nu er jeg flyttet til Snøde jeg kom herop før Bryluppet det gaar da noget lunde med Helbredet haaber i har det godt allesammen. Nu ønsker Eder alle en rigtig Glædelig Jul og godt Nytaar. Sine Pedersen

Hr og Fru Niels Clausen, Fæbæk pr Lejbølle, Langeland

Kære Bedste og Bedstefar. I ønskes en rigtig godt Nytaar. Og mange tak for gaven, den var vel nok dejlig jeg fik en stor Skaal Fedt, vi har ikke været nogen steder i Julen jeg har passet en Dame hver nat de sidste 4 uger, men nu er hun død Natten til Mandag. Her er alt vel haaber det samme hos jer. Kærlig hilsen fra os alle i Odense, Carla

Hrr Niels Clausen, Fæbæk pr Lejbølle

Julen 1944. I ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar allesammen. Fra Alfred, Marie og Søren

Tømmer N Klausen, Bøstrup, Lejbølle.

En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes eder af Erna

Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St., Jylland

Helletofte den 23/12 10. Vi ønsker dig en glædelig Jul og et godt Nytaar alle her Hjemme. Æblerne kommer til Nytaar. Rasmine Larsen

Niels Clausen, Fæbæk pr. Lejbølle

En rigtig glædelig jul og et godt Nytaar ønskes eder alle af Alfred Brolykke

Hr Ølhandler Niels Clausen, Fæbæk pr Fæbæk, Langeland

Julen 1922. Kære Allesammen. En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes eder alle. Vi haaber at i alle er raske. Vi har det ved det gamle. Karl ligger endnu paa Sygehuset har snart været der i 6 måneder og det varer endnu længe det er jo hans ene Ben. Venlig hilsen fra os alle. Familien Fr. Jensen

Stemplet Korsør 22.12.1922

Tømrer Niels Clausen, Bødstrup pr Lejbølle

Julen 1931. Hermed sendes en Glædes Jul. Erna kommer i dag Onsdag jeg har en Ting til Harald og Ritha. Venlig hilsen Dagny

Enkfru Mine Larsen, Fæbæk pr. Lejbølle

Julen 1942- En rigtig Glædelig Jul samt et godt og velsignet Nytaar ønskes jer alle. Haaber I er raske og har det godt alle hos jer mor er da rask og har det godt. Hils dem alle fra os her. Hilsen fra Thilda Poul Erna og Klara

Niels Klausen, Fæbæk, Børstrup, Langeland

Kære familie. I ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar. Thomas Larsen

Hr Tøm Niels Klausen, Fæbæk, Bøstrup

Julen 1947. Glædelig Jul og godt Nytaar ønske jer begge fra Marie, Botofte

Hr Niels Klausen, Fæbæk pr. Lejbølle

Julen 1942. En rigtig glædelig jul og et godt Nytaar ønskes jer alle fra Søren Marie og Alfred i Maremose

Hr Tømrer N. Clausen, Fæbæk pr Bøstrup

Tryggelev d. 23/12 1925. Kære Allesammen. En glædelig Jul og godt Nytaar Ønskes af os alle. Tak for pakke som jeg har modtaget. Vi er alle raske. C.M.L.

Niels Klausen, Mileskov, Bøstrup, Langeland

Glædelig jul ønskes eder alle fra os alle. Thomas Larsen

Fru Ritha Jensen, Fæbæk pr Lejbølle.

Kære Venner. En glædelig jul og et godt Nytaar ønskes der alle fra Stine

Stemplet Store Snøde 23.12.1934

Tømrer Niels Clausen, Fæbæk pr Lejbølle

Julen 1947. Kære begge to. I ønskes en glædelig Jul og et godt Nytaar ønsker fra os alle paa Hou. Venlig hilsen Ritha

Til Niels Clausen, Fæbæk pr Bøstrup, Langeland.

Kære alle Sammen. Vi ønsker eder herved en Glædelig Jul og et godt Nytaar i har det vel godt i den strange? Vindler er i bleven færdig med at bygge nu kan i vel ikke lave noget ved det. vi har det ellers godt alle sammen. En venlig hilsen til eder alle fra os alle i Kildebrønde. Karen og Thomas

Stemplet dec 1925

N Clausen, Fæbæk pr Lejbølle

Tryggelev den 23-12. Kære allesammen. Glædelig Jul godt Nytaar ønskes eder alle fra os alle i Tryggelev og tak for sidst hvis I har set et par brune Skindhandsker er det mine i kan give Dagny dem ved lejlighed. Venlig hilsen ?

Hr Tømrer Niels Clausen, Fæbæk pr Lejbølle, Tranekær, Langeland.

Julen 1931. Kære Fætter med Famile! I ønskes en rigtig glædelig Jul, tak for eders Brev, vi kommer saa juledag, og glæder os til at se eder, haaber at i har det godt, og er raske nu en kærlig hilsen til eder fra Chr og Valborg.

Stemplet Korsør 23.12.1931

Ubrugt kort

Hr Tømrer Niels Clausen, Fæbæk, Lejbølle, Langeland

Kære venner. Tak for kortet, med Indbydelse til at besøge jer i Julen. vi siger Tak og saa kommer vi Juledag. haaber vejret bliver nogenlunde godt. Venlig hilsen fra Christian og Valborg. En god juleaften ønsker vi jer alle.

Hr Tømrer Clausen, Fæbæk, Bøstrup, Lejbølle

Kære venner. En rigtig god juil ønskes hele familien med venlig hilsen og rigtig hjertelig Tak for sidst. Deres S. Simonsen

Hr Tømrer Niels Clausen, Fæbæk pr Lejbølle, Langeland

Vollrup [Vollerup] 26.12.1924. Kære Venner. En rigtig glædelig jul og et godt Nytaar ønskes eder alle. Jeg befinder mig rigtig godt herovre hos Mønboerne. Hils Professoren, Dagny, Martin, Laura En særlig hilsen til Rittha ..... og Harald. Venlig hilsen Eman? Met. Vollerup, Møn

Rita og Aage Jensen, Fæbæk pr Lejbølle

Julen 1934. Glædelig Jul og godt Nytaar ønskes eder og familien Clausen. Erna og Mads Jensen, Illebølle

Tømrer Niels Clausen, Fæbæk pr Lejbølle

Julen 1934. Kære Allesammen. De bedste ønsker om En rigtig god Jul samt et godt Nytaar med venlig hilsen fra Dagny. Tak for sidst.

Frk Ritha Clausen, adr. Niels Clausen, Fæbæk pr Lejbølle, Langeland

Søndag den 7 ....uar? Kære Ritha. En rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes Dig af Dagny Clausen, Fæbæk

Frk Klara Larsen, Urup Hovedgaard pr Stensbjerg St., Jylland

Abbednæs d 22.12.10. Kære Klara. En rigtig glædelig Jul og godt Nytaar. i aar skal du saa holde Jul over hos Jyderne, kan du huske i Fjor Jul, da Hansen var gnaven, Du skriver han har været at besøge dig. det var pænt af ham jeg kan godt forstaa du blev glad for det. Mange venlig hilsen Marie. Hilsen fra mine forældre.

Niels Clausen, Fæbæk pr. Bøstrup, Langeland.

I ønskes alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar fra familien Thomas Larsen, Kildebrønde

ubrugt kort

Hr. Tømrer N Clausen, Fæbæk pr Lejbølle

En glædelig Jul ønskes eder fra os alle.Carl

Hr. Tømrer Niels Clausen, Fæbæk, Lejbølle, Langeland.

Julen 1937. Kære Fætter med Familie! I ønskes alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar. vi haaber at i alle er raske og har det godt......alt ved det gamle. Hilsen Chr og Valborg

Stemplet Korsør 21.12.37

Frk. Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St, Jylland

Merkur? Lohals. Min kære Klara. Modtag min venligste Hilsen samt ønsket om en rigtig glad Jul! Tak for Deres Brev og Fotografie der er nydelig. De skal snart høre fra mig mig haaber de tilgiver at jeg først skriver nu. Nu er jeg da kommen til Langeland igen. Deres ... Astrid Finch?

Hr Niels Clausen, Fæbæk pr Leibølle

Der ønskes eder alle et rigtig godt Nytaar af Familien i Helletofte

Julemærke 1922

Niels Klaursen, Fæbæk, Bøstrup, Langeland

Glædelig Nytaar ønskes i alle fra Thomas og Karen

Stemplet Taastrup 31.12.1926

Hr. Tømrer N Clausen, Fæbæk pr Lejbølle

Glædelig jul og godt Nytaar ønskes eder alle fra Ole Jensen og familie

?? Clausen, Mileskov pr Tranekær

Julen 1921. Hele familien ønskes en glædelig Jul samt et godt Nytaar af Olga Nielsen og Børnene