Klara´s postkortsamling

Kort med lokaliteter

Ukendt sted

Til Klara Larsen, Urup? Hovedgaard, Stensbjerg St. Jylland.

Skriften falmet meget og svær at læse. Muligvis fra en Marius. Kan være broderen

Ukendt sted

Til Klara Larsen, adr Peder Thomsen, Snøde pr. Lohals

Skulle være Snødevej 19

Ukendt sted

Ubrugt kort

Gammel købmandsbutik Bygaden 111 i Tullebølle. Læs evt. om huset her: https://www.fyens.dk/langeland/Gammel-koebmandsbutik-laa-i-Tulleboelle/artikel/1

Kokkepige Klara Larsen, Nedergaard, Bøstrup

Stengade den 20/7 1914. Kære Søster. Da det er din Fødselsdag vil jeg sende dig et Kort og ønske dig tillykke paa den men det kommer en dag for sent det er vel bedre end aldrig. en venlig hilsen til mig selv fra din søster Konstance Larsen. du kan tro at jeg ....godt.. Skyttefesten.

Stemplet 21.7.14

Lohals, Langeland

Frk. Klara Larsen, Raadegaard, Rønnede, Sjælland

Kære Klara. Tak for kortet som jeg modtog; det glæder mig, at du er godt tilfreds med Pladsen paa den nye Gaard, den er meget smuk, kunde jeg se af Ottos brevkort. Hilsen fra Otto. Venlig hilsen fra Tine. Skriv snart.

Stemplet Lohals 5.11.1909

Lohals, Langeland

Til Klara Larsen, Nedergaard per Tranekær.

Kære Klara, Tak for Kortet som jeg har modtaget hvorfor kom du ikke ind hos mig da du var oppe hos Frederikke jeg haaber du kommer en anden gang. Jeg har det godt i min nye Plads. En venlig Hilsen til din Søster og dig fra Aline

Lohals, Langeland

Frø. Klara Larsen, adr. P. Thomsen, Lille Snøde

Kære Klara jeg vil i Aften skrive dise faa Ord til dig og fortælle dig at jeg har det godt ude i Lohals. Det er en morsom Pige vi har faaet i Lohalsgaarden. jeg skulle hilse dig fra Mekal hils nu eders Kale fra mig og spørg Tomas om han kommer ud til Lohals paa Søndag. Anna Pil? Lohalsgaarden. Farvel

Pensionatet Østerstrand, Lohals, Langeland

Frk. Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stenbjerg St, Jylland

Kære Klara. Havde ventet at Du kom et lille Smudt her ud før Du rejste men jeg saa ikke noget til dig. Har det ellers godt i min nye plads men jeg har jo noget travlhed med at ordne værelserne til Gæsterne kommer vi har 80 Gæster paa tiden det er aa altid noget............En Kærlig hilsen Frida. Stemplet Lohals

Stensgaard, Langeland

Til Klara Larsen, Raadegaard, Rønnede, Sjælland.

Stemplet Lohals 8-9-10

Kære Klara. Du må undskylde min lange Tavshed jeg ved ikke engang hvad Grunde jeg har ventet saa længe. Du skal saa op til Jyderne jeg bliver hvor jeg er i Vinter jeg skal være Stuepige. I Søndags var der Hjorteskydning i Snøde men jeg var nu ikke med jeg er blevet for gammel. Cirkus Dannebrog kommer her fredag og søndag der må vi da med en lille Smule skal vi jo da ud og more os. ?? nu skal vi snart have Høstgilde det er noget med fut i med alle de gamle Husmænd. Skriv snart

Hilsen fra Frida.

Steensgaard, Langeland

Frk. Klara Larsen, Raadegaard, Rønnede, Sjælland

Kære Klara. Her sender jeg dig et kort af vor gamle Steensgaard vi har det som sædvanligt godt her ovre det samme haaber jeg ogsaa at du har. du kom vel godt hjem. Vi var paa Skovtur i Søndags vi var paa Egelykke og......os ganske fortræffelig paa fredag skal her være Dyrskue. Venlig hilsen Frida. Skriv snart

Hilsen fra pigerne

Steensgaard, Langeland

Frk. Klara Larsen, Snøde Præstegaard pr Snøde

Glædelig jul og et godt Nytaar ønskes dig af Magnus Jørgensen, Steensgaard

Stoense kirke, Langeland

Frk. Klara Larsen. Adrs P Thomsen, Lille Snøde.

Kære Klara

Kom ud ad Ugen Torsdag Aften jeg bliver vist ene hjemme En kærlig Hilsen fra en god Veninde Nord. Skriv Snart til mig.

Snøde, Langeland

Karoline Klausen, Tømrer Niels Klausen, Fæbæk, Bøstrup

Snøde 18 juli

Kære Svigerinde

Jeg vilde saa gerne hen hos Eder paa søndag hvis Niels har tid køre med mig, men hvis Du har bestemt at rejse til Korsør saa venter jeg til en anden gang.

Venlig Hilsen til alle Sine Pedersen

Snøde, Langeland

Klara Larsen, adr. Sognefoged P. Thomsen, Lille-Snøde pr. Snøde.

Hjertelig til Lykke i Anledning af Fødselsdagen ønskes af Tine

Stemplet 20.7.1908.

Snøde Kirke, Langeland

Frøken Klara Larsen, Raadegaard, Everdrup fon. Rønnede

Kære Klara

Hjerteligt tillykke paa fødselsdagen ønskes Dig af Julie Thomsen

Fra Børnene skal jeg hilse

Hilsen og lykønskning fra Hans og Gamle

Stemplet Lohals 21.7.10

Lille Snøde, Langeland

Klara Larsen, Urup hovedegaard, Stensbjerg St, Jylland

Kære Søster. Jeg vil ønske dig til Lykke paa Fødselsdagen og held og lykke i det nye aar. Du har vel glemt at sende di til Hatnaalene over til mig, jeg har længtes efter dem. Til slut saa mange Hilsninger fra din Søster Konstanse

Bøstrup, Langeland

Klara Larsen. adr. Peder Thomsen, Lille Snøde pr. Lohals

Kære Klara. Jeg vil i dag skrive et par Ord til dig og saa takker jeg saa mange gange for dit Kort som jeg for nogle Dage siden har modtaget. Jeg har det ellers godt her henne i Lejbølle kan du tro. Jeg har da heler ikke faaet nogen Plads endnu men saafrem jeg kan ...en saa bliver jeg ikke hjemme nu haaber jeg at du snart ser ud til mig. En venlig hilsen til min lille snut fra en god ven. Hils din Broder

Egelykke, Langeland

Klara Larsen, adr. Sognefog Thomsen, Lille Snøde.

Helletofte den 11-1-1908.

Jeg sender en Pakke med Posten ud til dig i Morgen tidlig du kan hendte paa Posthuset altsaa Torsdag

Ej underskrevet. Formodentlig fra moderen.

Egelykke, Langeland

Frk. Klara Larsen, Raadgaard pr Rønnede, Sjælland

Jeg takker herved faar brevkortet jeg modtog jeg var lige ved og vilde skrive til din Fødselsdag men saa fik jeg bud om at mine kære lille Broder var død saa kan du nok forstaa at jeg glemte alt andet. I har det ellers godt derovre og morer jer godt. Hilsen frk Tina?

Stemplet Tranekær 5.8.1910

Egelykke, Langelang

Klara Larsen, Peder Thomsen, Snøde pr Lohals

Kære Klara jeg komme hjem juledag. K.L. Blegholm

Egelykke, Langeland

Klara Larsen, Peder Thomsen, Snøde pr Lohals

Jeg kommer saa hjem paa Søndag, hvil du saa komme også. Hilsen din Søster.

Stemplet Tranekær 6-4-1906

Svalebøllegård, Langeland

Der står ikke noget på bagsiden

Svalebøllegaard, Langeland

Kokkepige Klara Larsen, Nedergaard, Bøstrup

Stengade 9-9.1914

Kære Søster. Marie og mig kommer saa ned han dig og vi tager Ler da du kan jo se og faa et af Annas forklæder med jeg kan prøve saa kan du da bedre sy di andre en venlig hilsen fra din Søster Konstance.

Stemplet Rudkøbing 11.9.1914

Nedergård, Langeland

Klara Larsen, Raadegaard pr. Rønnede, Sjælland

Kære Søster

? vil jeg endelig skrive et Par Ord til dig og sig Tak for Kortet. Jeg ? da begyndt at bestille noget igen jeg Malkede første Gang i Søndags og saa en Venlig hilsen fra mine Forældre og Søskende og mig selv. Konstance Larsen

Jeg skal hilse fra Anna

Nedergaard, Langeland

Klara Larsen, adr. Sognefog Thomsen, Lille Snøde

Eneste tekst: Dit liv er prøvefærdig.

Nedergaard, Langeland

Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St. Jylland

Emmerbølle 3/1-1911. Kære Søster. Tak for Kort jeg har modtaget og tak for fotografiet jeg har faaet og mit skal du nok faa. Jeg ligge paa rejse til Lohals naar det bliver godt Vejr. Hilsen fra din Søster Konstance. Hils Margrete

Fra Helletofte, Langeland

Kokkepigen Klara Larsen, Nedergaard.

Stemplet Rudkøbing 25.11.13.

Kære Søster Jeg kom ikke i Søndags for jeg havde ikke lyst til at Cykle saa langt det var ellers godt Vejr men jeg kommer hjem paa Søndag og ønske Martin til Lykke hvis det bliver Vejr til det saa kan du komme hjem for jeg komme i med til dig for der komme ? med hjem saa kan jeg ikke kom? Men saa tager jeg forklædet med hjem saa kan du komme der og klibbe. En Venlig hilsen fra din Søster Konstanse.

Helletofte, Langeland

Klara Larsen, Raadegaarden, Rønnede, Sjælland

Stemplet i Lohals 23.12.09 og Rønnede 27.12.09.

Kære Klara. Endelig faar du et par Ord jeg er i dag hjemme for Marie Gotfredsen ligger og er saa daarlig saa jeg synes det er synd at gaa fra dem en rigtig Glædelig jul fra os alle Mariane.

Parti fra Helletofte, Langeland

Frk. Klara Larsen, Raadegaard pr. Rønnede, Sjælland

Kære Søster. ...først tak for dit Kort og jeg ...at du kommer lige efter Pinse, saa er vi nok flyttet i vort hus inden du kommer, saa ved jeg ikke om du kommer ned til meg først og saa kan du jo faa min Cykel for det er jo ikke noget at du tage din med her over. Venlig Hilsen fra din Søster. Hils ..dere jeg kender.

Stemplet Tranekær 12.5.1910

Helletofte, Langeland

Til Klara Larsen, Raadegaard pr Rønnede, Sjælland

Kære Søster jeg vil skrive over til dig og fortælle dig jeg har det meget godt i Gundersgaard jeg var til Bal sammen med Niel Klausen i Lørdags Aftes og jeg skulde hilse dig fra ham og sige en hilsen fra din Broder Otto Larsen, Gundersgaard

de er Thomas´ fødselsdag i dag

Korsebølle, Langeland

Frk. Ritha Larsen, adr. Hrr Frederik Jensen, Halskov Mark pr Korsør

Onsdag d. 17 August 1927. Kære Allesammen. Jeg siger mange Tak for det Kort i har sendt os. Vi har det godt her over og det har i vel også. Mange Hilsene fra os alle. Harald Larsen.

di køre nok til Lohals paa Søndag hvis i komme

Tranekær slotspark

Til Klara Larsen, adr. Sognefog Thomsen Lille Snøde.

Hjertelig Lykønskning paa fødselsdagen fra dine forældre og søskende.

Tranekær, Langeland

Frk. Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St., Jylland

Kære Klara. Nu er jeg komme til Lille Snøde og har uenderlig travlt med at søge Plads i Dag har jeg skrevet til tre, men derfor er det jo ikke sikkert at jeg faar nogen af dem. De kærligste fra os alle din Frida

Stemplet Tranekær 14.9.1912

Tranekær Ladegaard, Langeland

Frk. Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stenbjerg St, Jylland

Kære Klara. Ja jeg har jo ventet noget længe med at høre fra mig men her er jo ikke noget saa farligt at skrive om og Du høre vel ogsaa af og til fra Lille:Snøde nu venter jeg at se Dig i ....da er jeg jo hjemme. Nu hilses dig mange gange Frida

Tranekær, Langeland

Frk. Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St, Jylland

Botofte den 21.12.1910. Kære Klara. Jeg vil sende dig et par ord og sige dig tak for Fotografiet du sende, jeg har faaet det for en 8 dage siden det er et pændt stykke, og nu vil jeg ønske dig en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar. Venlig hilsen fra os alle fra din Veninde Marie. Skriv herover engang.

Skovsgård, Langeland

Klara Larsen, Raadegaard, Rønnede, Sjælland.

Kære Klara. Mange tak for kortet det er da glædelige at høre at du er kommen godt hjem igen. Vi har det ved det gamle i Søndags var vi til P??møde i Svendborg og paa Thurø og der var Marius saa ude jeg skulle hils dig mange gange fra ham Nu en kærlig Hilsen fra os alle Frida.

Hjortholm, Langeland

Frk Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stenbjerg St. Jylland.

Kære Klara. ? Du fra selvfølgelig at jeg er død ??? jeg så nu alligevel ikke men vi har haft saa stravlt i den seneste Til i Søndags var vi ude at køre i Kaane og i ?dag Aftes kom se paa ?gaard og tog mig med paa ???????????

Kortet er fra Frida.

Hjortholm, Langeland

Klara Larsen, Raadegaard pr. Rønnede, Sjælland

Takker herved for Kortet som jeg modtog for snart et halvt aar siden, jeg havde ventet Brev fra dig til min Fødselsdag men du huskede selvfølgelig ikke Da.... Jeg skal hilse fra Duo og spørge om han svare fork...

Hilsen fra T....

Stemplet Tranekær 12.3.1910

Hjortholm, Langeland

Til Klara Larsen, Raadegaard, Rønnede, Sjælland.

Stemplet Lohals 20-7-10.

En Hjertelig Lykønskning i Anledning af din Fødselsdag fra din Broder.

Tjørnbjerggård, Humble sogn

Ubrugt kort

Fotograf Mikkelsen, Lindelse

Bagenkop

Til Klara Larsen, adr. Sognefog Thomsen, Lille Snøde.

Kristians Støvler er sendt med Bageren for 8 Dage siden.

Venligst Hilsen

(ja det er hele teksten. Grin bare)

Lydda Maskinfabrig. Dong Højerup. Fyn

Til Klara Larsen

Urup Hovedgaard, Jylland

Helletofte den 17-11-1910

Klara, Din Cykel er kommen i Land Aasø i Aftes, den har vist været langt omkring, Med Hilsen Rasmine Larsen.

Erholm, Fyn

Klara Larsen, Raadegaard, Rønnede, Sjælland

Kære Klara, Tak for kortet det er rigtignok det er jo .....Steensgaard. I morgen torsdag rejser ...saa er jeg nu og vi har saa travlt med at gøre Hovedrent og så skal vi vaaske så vi har ikke nødig at være bange for vi blir ... i ......Jeg var i Snøde i søndags og det blev et .........helt gennemblødt da jeg skulle hjem.

Hilsen fra Frida.

Sandholt, Fyn

Opgivet at tyde bagsiden

Høje Bøge, Svendborg

Chlara Larsen, Nedergaard pr Lohals

En Hilsen sendes dig fra Svendborg hertil er jeg da kommen det er længe at gaa her og vente. Venlig hilsen din Elisabeth

E.N. Hullerup? Avlsgaard, Gudme

Stemplet 2-5-1909

Bragesborg, Fyn

Hr. Niels Clausen, Fæbæk pr Bøstrup

I ønskes alle et godt og Lykkebringende Nytaar tak for Julehilsnen. Mange Hilsner fra os alle. Frida

Middelfart kirke

Til Clara Larsen, Urup Hovedgaard, Stenbjerg St. Horsens

My dear. Jeg har modtaget dit Brev, men har ikke Tid til selv at skrive Brev, men nøjes med et Kort denne gang, til næste gang faar du et langt Brev. Jeg har endnu ikke faaet Plads om jeg faar nogen er et Spørgsmål som jeg ikke kan besvare, men jeg tænker da nok det bliver bedre. Jeg længes efter Sydsjællands .....Egne her er der øde og koldt. Jeg har søgt 2 Pladser paa Fyn om jeg høre derfra ved jeg ikke endnu men jeg lever i haabet. Har du hørt fra Frk Flint. Nu en venlig hilsen med ønske om et godt Nytaar. O. Hansen

Stemplet 4.1.1911

Nakkebølle, Fyn

Frk. Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St, Jylland.

Kortet er noget ulæseligt, men er fra Frida.

Stemplet Lohals 31.5.1911

Bjørnemose, Fyn

Frk. Klara Larse, Snøde Præstegaard pr Lohals, Langeland

Kære Klara. Nu er jeg alsaa kommen til København og har en god plads Herskabet er saa Flinke. Jeg fik en Broseje fra Forvalterens til jul du fik vel en Ring. Jeg venter nu at høre lidt fra dig. Mange Venlige Hilsen til dig fra Margrete

Min adres er Villa ...5 juni Plads No 13, København F

Stemplet Kbh 14.1.13

Egeskov, Fyn

Tømrer Niels Clausen, Fæbæk

Kære Venner. Blodt disse par Ord for at Bede eder om at vente til Onsdag eller naar det passer eder, vi får nemlig ikke Dampvask før Mandag. Kære faster kommer de ikke med bilen om formiddagen. Kærlig hilsen Anne og Peder Helletofte

Urup Hovedgård. Stensbjerg St., Nær Horsens, Jylland

Klara tjente her fra ca dec 1910 til i hvert fald ca maj 1911

Østbirk, Jylland

Frøken K Laursen M Petersen, Urup pr. Stenbjerg

Østbirk 21-4-1911.

Frøken M Petersen og K Laursen

Indbydes herved til ? deltagels i den sammenkomst efter masketalet førstkommende Søndag Aften Kl 8½ ?? Kr. Laursen.

Constantinsborg, Ormslev sogn, Århus

Frk. Klara Larsen. Tømrer F. Clausen, Fæbæk pr. Tranekær Bøstrup.

Kære Klara, Hjertelig Lykønskning paa Fødselsdagen ønskes Venlig Hilsen Fru Karoline ? Nedergaard.

Motiv: Ørnereden, Aarhus

Til Klara Larsen, Snøde Præstegaard pr Lodhals.

Faldt

Kære Klara

Mange tak for kortet Kære ven og saa vil jeg ønske dig et godt Nyt Aar mange hilsner fra din NN

Gl Vraa, Jylland

Til Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stenbjerg St, Jylland.

Stemplet i Lohals.

Svært at læse, vist fra Frida.

Færgen Løgstør

Frk Clara Larsen, Urup, Stenbjerg St.

Torsdag d 20

Deres Naade. Vi gratulerer i Dagens Højtidelige Anledning fra et par Venner

Århus

Til Fru K Klausen, Fæbæk pr. Bøstrup

den 21/? 1916

Kære Klara, Hjerteligt tillykke paa Fødselsdagen ønskes dig. Venlig hilsen Fra K. L? Nedergaard

Fjaltring kirke, Jylland

Frk. Clara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg, Horsens

My dear, Har modtaget dit Brev, glæder mig at du har det godt, jeg skal snart skrive et langt Brev til dig. Jeg er i Besøg hos min Søster i København i dag. Venlig hilsen til dig og Margrethe fra ?

Thorsager kirke, Syddjurs, Jylland

Frk. Clara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St, Horsens

My dear, du maa undskylde jeg ikke har skrevet jeg har ikke haft Tid, men du skal snart høre fra mig. Venlig hilsen O Hansen

Varnæs. Ved Åbenrå

Hr Niels Clausen, Fæbæk pr Lejbølle, Langeland

Mandag 6/8. Kære allesammen. Vi har det godt allesammen. Jeg har haft en Bylle og i Dag er der gaaet Hul paa. Vi var jo så syg begge to for det gyngede saa Vandet slog ind paa Dækket og min Trøje var bleve vaad. Vi vilde ellers have været hjem paa Farsdag hvis der ikke var gaaaet Hul paa Byllen men nu ved vi ikke. Nu har jeg ikke tid til at skrive mere for jeg skal i Byen. Haarnæt har jeg faaet fra Ritha. Hilsen fra Marthe og Frederik

Sædegården Boller ved Horsens

Frk. Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St, Jylland

Kære Klara. Mange tak for kortet der er da saa meget liv i dig endnu. du gaar nok der oppe hos jyderne og bliver helt saa du trænger til at komme hjem og faa lidt Sats? det vilde nok hjælpe paa dig men nu haaber jeg daa ogsaa at du kommer til Huse i Paasken skal vi have fremmede saa faar vi ingen ...... og .....er i København men de kommer hjem paa Onsdag med en hel del Gæster

Vi har saa travlt med at....til Paaske

Nu ønskes du en glædelig Paaske og mange Hilsner fra Frida

Paa glædeligt gensyn til Pinse

Hilsen fra dem hjemme

Gjessinggaard, Jylland

Frk Klara Larsen, skomager Karl Larsen, Helletoft pr Tranekjær, Langeland

Kære Chlara. Modtage mine bedste lykkeønskning i Dagen anledning Nu maa du ikke vente for længe inden du skrive til næste gang skal jeg nok være lidt flinkere til at skrive. Gid du var her over jeg længes efter dig kære Klara. Mange hilsen til dig og dine forældre fra din Margrethe

Hils Snøde

min adres er Henningsens alle 46, Hellerup

Horsens rådhus

Frk. Klara Larsen, Havegaarden, Urup pr Stenbjerg

Kære Klara. Ja nu er jeg komme saa langt men er ikke hjemme endnu det regne i Aftes saa var jeg ked af at rejse længere. Du skal nok faa et Kort fra mig til. Mange hilsen til Eder alle paa Urup fra eder Grete. Husk endelig og laas min Dør.

sendt fra Nørre Sundby

Gl. Striben, Vendsyssel, Jylland

Til Klara, Snøde Præstegaard pr Lohals

Skreven den 8. Kære ven. Jeg vil lade dig vide at jeg er kommen i min ny Plas og det gaar heldt godt din finger den er vel snart kommet sig at du kan skrive igen til mig. Mange hilser fra din NN

Visborggaard, Jylland

Hr Otto Larsen, Lille-Snøde pr Snøde

Kære Broder. Hermed de bedste Ønsker i Dagens anledning sendes dig af din Søster Klara

Estruplund, Jylland

Hrr Tømrermester N Clausen, Fæbæk, Lejbølle

De bedste ønsker om et godt og Helbringende Nytaar, fra os alle, vi er raske og har det godt. Familien i Tryggelev

Ålbæk bakker, Jylland

Ubrugt kort

Brejningegaard, Jylland

Frk. Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St, Jylland

Kære Klara. Dette Kort for at vække dig til Live man skulde da tro at du er død siden jeg aldrig hører fra dig. Vi har det ved det gamle her paa Langeland og det haaber jeg da ogsaa at du har. Vi havde Ungdomsbal i Søndags morede os ganske godt Thomas og Otto var også med. Marius skal hen paa Lejbøllegaard til Maj. Hilsen fra Frida.

Stemplet Lohals 23.3.11

Nørre Vosborg, Jylland

Frk Klara Larsen, Tømrer F. Clausen, Fæbæk pr Tranekær

Nedergaard 20/6 1915. Di ønskes Hjertelig Til Lykke paa Fødselsdagen i Morgen fra os alle ogsaa di smaa Piger. Deres Kristen Andersen

Rosenborg slot, København

Til Klara Larsen, Urup Hovedgaard, pr. Stensbjerg St. Jylland.

København fredag aften

Kære Klara

Nu endelig har jeg og faae Ferie, men desværre kun til fredag i næste uge, saa endnu ved jeg ikke ....om jeg kommer om vedkommende ...jeg skulde besøge ikke kommer herind......Kortet

Mange venlige hilsner fra L..Jose...Hansen

Poststemplet 19-11-1910

Nørrevold, København

Til Clara Larsen, Herr Forpagter Andersen, Nedergaard pr. Tranekær, Langeland.

Stemplet 13.3.1909.

For Deres venlige lykønskning til min Fødselsdag ..inde sender jeg Dem hermed kære Clara , en hjertelig tak, der var virkelig saa venligt af Dem og som jeg har paaskønnet meget kan De tro - Jeg glæder mig til snart at komme hjem igjen ...kunde faa lidt godt af Slagtemaden endnu ...der ......noget af ..., Det ved jeg da af Mad mangler de ikke hjemme. Mange venlige hilsner ..... Elisabeth Andersen

Frederiksberg Have

Hr. Niels Clausen, Fæbæk pr Lejbølle, Langeland

Fredag den 12 August. Kære Allesammen. Jeg vil skrive et kort til Eder. Vi har det godt og vi er glade ved at være her. Vi kom godt her over jeg var ikke syg det gyngede lidt. Hils Martins og Bedstemoder fra os alle her over. Hils Manna og Dreja

B&W værftet. København

Ubrugt kort

Thorvaldsens Museum, København

Til Frøken Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St. Jylland

Lille Snøde. Kære Klara. Du sendes de bedste Ønsker i Anledningen af din Fødselsdag fra hele Familien i Lille-Snøde. Venlig Hilsen fra Martha og Anna Thomsen

Tillykke lille Klaus fra Julie

Hjertelig lykkeønskning fra din Broder Otto

Raadegaard, Rønnede, Sjælland

Frk Clara Larsen, Nedergaard pr Lohals, Langeland

My dear. Dette for at oplyse dig om at jeg ...dit fotografi lidt hurtig, saa skal jeg sende mit saa snart dit kommer men jeg skal vel have lidt i Bytte. Jeg har hørt en Fugl synge i Skoven om at du kommer herover sammen med Gods...., gør du bare det her er meget livligere end paa Langeland. En venlig hilsen fra os alle til Oscar Hansen

Venlig hilsen til alle paa Nedergaard. Lad mig hvid lidt om hvorledes det gaar

Stemplet Rønnede 11.5.09

Raadegaard, Sjælland

Frk. Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stenbjerg, Horsens

Min Kære. Da jeg har faaet at vide at du har sendt dit Fotografi til .. og forresten også set det, sender jeg dette Kort for at lade dig vide at jeg er meget forundret over at jeg ikke har faaet et, dersom du derfor ikke har afhændet dem alle, bedes du sende mig et lidt snart, men du har vel allerede afsendt det, det burde du i hvert Fald. Jeg rejser til Jylland i Jul. Venlig hilsen til dig og Grete ...Hilsen fra Viggo han mangler Kort

Stemplet Rønnede 25.11.10

Gaunø slot, Sjælland

Ubrugt kort

Gaunø Avlsgård, Sjælland

Ubrugt kort

Gavnø, Sjælland

ubrugt kort

Gavnø slot

Ubrugt

St. Hans Hospital

Frk Klara Kokkepige, Raadegaard pr Rønnede.

Kære Klara, Hvil du ikke møde mig i Allen paa Lørdag Aften mellem 7-11 Din hengivne H……N……

Det er noget som er gal.

Everdrup i Præstø Amt

Sendt til

Frk Clara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St, via Horsens

Den 31.12.1910. Fra Rønnede

Svært at læse.

Faxe kalkbrud

Kokkepigen, Raadegaard, pr Rønnede

Rødemuus?

Kære søde rare saa længe det vare. Hvorledes har i det derude er i døde eller er i maaske lige hved det kommer av aldrig nogen her.... Venlig hilsen Hans

Hils min svoger

Dyrehaven, Klampenborg

Frk Klara Larsen, Nedergaard

Kære Klara, Hjertelig Lykønskning i Anledningen af Fødselsdagen ønskes dig af os alle i Lejbølle, Gerda

Hasle på Sjælland

Tømrerm. Niels Clausen, Fæbæk pr. Lejbølle, Langeland

Hundige St. den 9-12-42

Kære alle sammen

Vi takke for den dejlige Pakke vi modtog fra Eder den anden dag, det var vel nok dejligt og kærkommen det er jo ikke noget der vanke saa til. Andrea og Mines var her i Lørdags. En Hilsen fra os alle Karen og Thomas

Motiver fra Roskilde

Fru Clausen, Fæbæk.

De bedste ønsker sendes dig af Anna Pedersen Nedergaard

Motiv fra Roskilde

Fru Clara Clausen, Fæbæk

Nedergaard 24

Kære Clara. Di ønskes hjertelig til Lykke paa Føsseldagen af Karen og Ellen og lille Magda og Deres Kristine Andersen.

Fra Appernæs ved Næstved

Frk. Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St. Jylland.

Abbernæs 6-12-10.

Kære Klara

Tusind tak for fotografiet. Det ligner dig udmærket. Det glæder mig du har det godt og syntes om at være i Jylland for jyderne er nok ogsaa meget bedre ind os Sjællænder fra Raadegaard. Har jeg slet ikke hørt ? om ?????? Frøken Hansen.

Venlig hilsen Marie

Har du hørt fra Hansine

Der står noget mere helt ude i kanten som jeg ikke kan læse

Bagsværd Sø

Frk. Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stenbjerg St. Jylland

Kære Klara. Tak for Kortet, du gaar da vel ikke der oppe og keder dig al for galt vi .....godt ku .... paa Langeland vi var i Lohals til Saug..igs-Bal i Søndags .. til Oplæsning i .......skal her være Dilletant baade i Afholdsforening og paa Kroue og vi skal til .....bal det er noget med ..........er meget ...end de var for. Hilsen fra Frida

Everdrup, Tappernøje, Næstved

Frøken Klara Larsen, Helletofte pr Tranekær

Raadegaard d. 3/6 ? Kære Klara. Tak for Kortet, det glæder os at di befinder dem vil. Di kommer jo saa Mandag Aften. Vi glæder os til a se Dem. Mange Hilsen fra Frøken Flinde? og mange ... Deres Josephine Hansen

Stemplet Rønnede xxxx10?

Korsør

Hr Niels Clausen, Hr F Clausen, Fæbæk pr Bødstrup, Langeland

Halskov 13-1-11. Kære Fætter. Du skal have tak for sidst. Du har det vel godt, for det har jeg. Vil du hilse dem alle sammen fra os her over men først og sidst fra mig. din Fætter og Ven. Henrik Jensen

Næstved

Frk Chlara Larsen, Urupgaard, Urup pr. Stensbjerg

Kære Chlara. En rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes du af os alle her. Mange tak for dit Billede, mit kommer engang naar jeg faar bedre Tid og Lyst til at blive Fotograferet. Venlig hilsen fra din heng. Johanne

Julemærke 1910

Liselund, Møn

Frk. Charle Larsen, adr. Karl Larsen, Helletofte pr Tranekær, Langeland

Villa Erkis den 9/4 13. Min kære Klara. Det var godt din Vrede gik over igen jeg skrive kuns et kort for jeg har travlt vi har haft saa mange fremmede i denne ugge men først i næste uge skal du faa Brev. du kan tro jeg har ventet efter Brev fra dig. jeg vilde .... til Langeland blot jeg kunde faa en Plads. Nu til slut mange venlige hilsner fra din Margrete.

Hils dine forældre

Ødemark, Bromme sogn, Sorø

Frk Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St, Jylland

Kære Klara. Takker for kortet som det jo er længe siden jeg fik. ny nærmer det jo snart tiden at jeg skal fra Stensgaard det ... vil nok lade lidt .....at ....men det gaar........Fra Frida

Herlufsholm, Sjælland

Frk. Clara Larsen, Urup Hovedgaard pr Stensbjerg, Horsens

Kære Clara og Grete. Har modtaget kort fra Eder begge som jeg takker jer. Lad mig nu høre fra Eder hvordan den gaar. Her er kommen til Eleven, der af en Langelænder en værre Fanden. Venlig hilsen O ? Bordet har jeg sendt for længe siden.

Stemplet i Rønnede

Løvenborg, Sjælland

eneste tekst: Glædelig jul Klara

Oxholm, Sjælland

Frk Klara Larsen, Raadegaard, Rønnede, Sjælland

Du skriver om og tage med til Jylland det kunde jeg jo godt jeg haa og sagt op det kunde være morsom og følges ad ud paa Livet nu ser vi ad hvorda de gaar jeg har lige skrevet til Marius og hilst ham fra dig han rejser ogsaa til November. Mange Hilsener ...Frida og dem alle her ovre du kender. Skriv snart

Præstø

Clara Larsen, Urup hovedgaard, Stenbjerg St. Horsens

Dette for at lade dig vide at jeg ikke kommer til Horsens jeg er nemlig i København i dag min Søster er kommen paa Sygehuset derfor kom jeg saa uventet af Sted men jeg kommer til Fredericia paa Lørdag 1 Ap Kl. 2.20 Du kunde vel ikke rejse derhen der er omtrent 1½ times Ophold, det vilde jeg gerne og det er ikke saa de..en ti.. du rejer fra .. med 12 toget. Lad mig nu se du kommer. Venlig hilsen O.?.

Stege, Sjælland

Frøken Klara Larsen, Nedergaard pr Tranekær, Langeland

Klosterskov, Stege, Møn. En venlig tanke sendes dem fra Møen. Håber de kom godt hjem. Rejsen gik udemærket og jeg tilbragte nogle hyggelige dage paa Sjælland. Med venlig hilsen M.P.L

Kongsted, Sjælland

Frk. Clara Larsen, Urup Hovedgaard, Stenbjerg St, Horsens

My dear. Jeg har endnu ingen plads men haaber stadig paa bedre tider. Jeg har det godt, haaber Du det samme. En venlig hilsen med ønske om et godt Nytaar. Dein ....Freund. O.H.

Du kender vel kirken den ligger til højre når vi kører til Rønnede. Hils Margrethe

Lynæs, Sjælland

Hr. Tømrer Niels Clausen, Fæbæk pr Lejbølle, Langeland

Halskov Mark d 12.8.26.Blot disse par Ord for at lade jer vide at Bedstemor og Harald først kommer paa Onsdag. Venlig hilsen fra os alle her. Hilsen fra Harald og Bestemoder

Ourupgaard, Falster

Til Klara Larsen, Urup Hovedgaaard, Stenbjerg St. Jylland.

Kære Klara. En lille Hilsen her ovre fra Langeland vi har det godt med Regninger så du maa være glad ved at du ikke blev her længere. Nu skal vi jo til Dyrskue paa Fredag og se om der er noget sjov. Hilsen fra Frida Kristensen.

Skriv snart. Hilsen fra Lille-Snøde

Skjørringegaard. Ligger muligvis ved Stubbekøbing på Falster

Frk. Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stenbjerg St. Jylland

Steensgaard maledag

Kære Klara. Denne gang bliver det nu ikke jeg kommer til Jylland jeg skal hen paa Tranekær Ladegaard og have Julies Plads det bliver jo nok noget andet end dette her men det gaar jo nok ellers intet nyt. Hilsen Frida Kristensen

Alfred har lige været herovre fra Lørdag til tirsdag

Stemplet Lohals 19.9.1911

På forsiden står bl.a.: I Lille Snøde er alt ved det gamle jeg skal ....havde...Selskab det var ...Augustas Fødselsdag saa vi havde et større Gilde

Bro har faaet Ring jeg ved ikke om du kender hende ...er ..Jørgen Lohals

Juliane skal paa Tranekær Gæstgivergaard og være kokkepige

I Søndags var der Ungdomsbal

Nysted, Lolland

Frk. Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stensbjerg St.

Kære Søster, Tak for det kort du skrev om hvor naar det er Bestefader og Bestemoder Fødselsdag det er Bestemoders Fødselsdag paa Lørdag og Bestefaders den 31 i denne maaned, Thomas han bliver saa ikke fri for at være soldat, alligevel men han er fri for alt Tjeneste nu til slut en fra os alle baade gamle og unge Kristine

Stemplet Lohals 17.1.1911

Ålholm, Lolland

Frk Klara Larsen, Urup Hovedgaard, Stenbjerg St, Jylland

Kære Klara. Du maa meget undskylde min lange tavshed men her er jo ikke noget at skrive om her paserer ikke noget Nyt af Betydning. Vi har det ved det gamle alle sammen i Dag skal jeg være hjemme vi skal have forpagterens til Middag og alle folkene der oppe skal paa Skovtur. Hilsen fra Lille Snøde Frida.

stemplet Lohals 10.7.1911

Nysted, Lolland

Frk. Klara Larsen, Nedergaard pr Tranekær, Langeland

Kære Svigerinde. De bedste ønsker paa Fødselsdagen sendes dig herved fra din svoger. Venlig hilsen Christen Christensen

New York

Bagsiden er ulæselig, men kortet er sendt til Niels Clausen i 1922.

Ud fra bagsiden at dømme må motivet være et sted i Irland

Hr. Niels Klausen, Adr. F. Klausen, Fæbæk pr. Lohals

Rudkøbing 23.12.1911

Gode Ven. Jeg vil nu skrive et par ord til dig og lade dig vide at jeg har det godt. Jer er her Hjemme og holde jul nu vil jeg ønske dig glædelig Jul og godt Nytaar fra en gammel ven. Carl Holm

Nykirke, ?

Hr Tømrer N Clausen, Fæbæk, Lejbølle

Tryggelev fredag. Kære Bror.....Moder kommer ikke hjem endnu nogle dage, Jenny er ikke rigtig rask. Venlig hilsen fra os alle. Carl

Stemplet Tryggelev 15.3.192x