Min farmor Ritta Karoline ClausenFarmors Anetræ

 

Min farmor Ritta Karoline Clausen blev født den 23. september 1915 i Fæbæk, Bøstrup Sogn på Langeland. Hendes forældre blev gift måneden før hendes fødsel. Moderen havde en søn fra tidligere. Ritta blev deres eneste fælles barn. De første par år boede de hos Ritta´s farmor og farfar.

Forældrene overtog muligvis kort tid efter Ritta´s fødsel huset Snødevej 14, og Ritta må være vokset op i det hus, som hun senere i livet overtager efter moderen.

Hun bliver gift den 16. december 1934 med min farfar Aage Peder Jensen, og de får i alt 6 børn sammen.

I starten af deres ægteskab bor de i Hov, og arbejder bl.a. på gården Adamshøj. De bor i flere forskellige huse i Hov. Til sidst i den gamle smedie Hovvej 62.

Aage dør allerede i 1962.

I 1975 overtager hun moderens hus matr. nr. 15b Fæbæk by, Bøstrup sogn, beliggende Snødevej 14 for ejendomsværdien 50.000,-. Hendes mor bliver så vidt jeg ved boende til sin død i 1978.

På et tidspunkt efter at Aage´s bror Christian´s hustru er død, bor de sammen til Christian dør.

Ritta flytter formentlig i starten af 1980´erne til Egemosevej  28 i Vejstrup på Fyn.

Hun dør 31. oktober 1995, 80 år gammel, og bliver begravet på forældrenes gravsted på Bøstrup Kirkegård.

Ritta´s forældre

Farmors forældre hed Klara Marie Larsen og Niels Kristoffer Clausen.

Klara blev født den 21. juli 1890 i Helletofte, Bøstrup sogn, som det 5 barn ud af en søskendeflok på 9. Her voksede hun op og blev konfirmeret i Bøstrup kirke den 2. oktober 1904.

Omkring 1909 tjener hun på Snøde præstegård. Senere kommer hun til Sjælland for at tjene og siden til Jylland.

I slutningen af 1912 bliver hun gravid, hvilket må være sket, mens hun var i Jylland. Hun tager hjem til forældrene og føder i juli 1913 sønnen Harald. Hun har aldrig villet oplyse, hvem der var far til barnet.

Hun bliver gift med Niels den 10. august 1915 i Bøstrup, og måneden efter får de deres eneste barn sammen. (Min farmor).

Niels blev født den 20. august 1885 i Hougaardene, Bøstrup sogn, som den yngste af 2 brødre.

Niels og broderen bliver begge tømrer, ligesom deres far, farfar og oldefar. Deres morfar er også tømrer. De er svende hos faderen.

Niels blev optaget i lægsdrullen 21.4.1908. 3. udskrivningskreds, lægd 100, bogstav A, nr. 6. Menig nr. 348.Han aftjente sin værnepligt for 25 bataillon, 3 kompani samt 45. bataillon, 3 kompani. Han var indkaldt i alt 8 gange i perioden frem til 1.4.1917. 25. bataillon holdt til i Næstved.

Ifølge hans soldaterbog var han ca. 163 høj, middel af bygning, blondt hår og blå øjne. Se hans soldaterbog

I starten af deres ægteskab bor de hos Niels´s forældre. Det ser ud til, at de overtager huset, da Niels´s far dør i 1918. Hans mor bor sammen med dem til sin død i 1936. Huset er muligvis det samme, som Klara i 1975 sælger til datteren.

Jeg har kontakt med flere personer, som er i slægt med Klara, og ud fra alles fortællinger, så har Klara's hjem, hvor nære og fjerne slægtninge ofte mødtes.

En fjern slægtning (Ulla Lund f. Larsen) fortæller: Klara var den, der strikkede sutsko til os alle på Snødevej. Man købte sålerne, og så tog man hen til hende og så fik man et par nye sutsko med indlagte såler alias 60-erne og også før. Har spurgt min søster, der er fra 1951 og der gjaldt det samme.

 

Niels dør i juni 1961 og Klara den 31. december 1978.

Ritta´s mormor og morfar

Ritta´s mormor og morfar hed Rasmine Hansen og Carl Christian Johan Larsen.

Rasmine blev født 1. maj 1862 i Botofte, Tranekær og hun var barn nr. 2 ud af en børneflok på 10.

I 1880 er Rasmine tjenestepige hos gårdejerske og enke Marthe Hansen. Hendes onkel Hans Jacob Hansen tjener også på gården.

Rasmine blev også kaldet Rasmine Spaniol og der går rygter om at der er spansk blod i årerne. Dette har dog ikke kunnet blive bekræftet. Læs evt. mine betragtninger om dette senere under Rasmines aner.

Fhv. toldinspektør Kaj Nielsen, Frederiksberg har i 2005 fortalt, at Klaus Hansen havde en datter i Emmerbølle - hende vi kaldte Pint-Mine på gund af hendes yndlingsudtryk "Pinedød", der afkortedes til Pin'd. Hun hed egentlig Rasmine og kan være født andetsteds end Bøstrup. Det var hun også - altså i Tranekær.

Kaj Nielsen fortæller endvidere:

"Rasmine blev gift med Karl eller Carl Larsen, kaldet Skoma'r. De havde flere børn, af hvilke jeg især husker Martin Skoma'r, - en nydelig mand, hvis spanske blod i hans årer kunne ses på ham, mørkhåret og med mange børn. Jeg gik i skole med den ældste. Hun hed Andrea. Den næste hed Minna, ganske kønne piger.

Da mange dengang hed det samme, var det praktisk med tilnavne. Fra min barndom husker jeg sådanne navnetillæg, der tjente til nøjagtig bestemmelse af, hvem talen var om, fx:

Rasmus Mælkemand; Tine Sadelmager; Laurits Jydeholm; Johannes Spaniol; Morten Svensker; Peter Langfart; Niels Peter Udenbys; Karl Maler; Niels Strandhave; Jørgen Tjenerbødker

Jeg kunne som lille ikke vide, hvornår disse tilnavne var brugelige over for de pågældende, så jeg husker, at jeg var forsigtig med at bruge de usædvanlige tilnavne, der i landsbyen ikke var ringeagtende, men kun brugtes som skelnemærker mellem de mange, der havde samme navn. Navnene hang ved. Jeg gik i skole med en pige, der hed Andrea med tilnavnet Skoma'r, skønt vi vist skulle tilbage til hendes farfar eller oldefar for at få forklaringen på dette i grunden almindelige tilnavn." (Kilde til dette afsnit er Mogens Sørensen, Odense)

Den 21. februar 1885 bliver Rasmine gift med Carl. De har allerede inden de bliver gift fået 3 børn sammen. I alt får de 9 børn sammen.

Carl var født den 2. februar 1859 i Rudkøbing, hvor han vokser op sammen med 6 søskende. I 1870 bor de i Østergade.

I maj måned 1875 kommer Carl til Stoense som tjenestedreng og i 1880 er han i skomagerlære hos Hans Chr. Madsen.

I april 1881 tager han som skomagersvend til København, hvor han opholder sig i 4 måneder indtil han i august igen kommer til Langeland. Her opholder han sig først i Stoense sogn og siden i Tranekær. I marts 1882 er hans plan tilsyneladende at tage til Skrøbelev sogn, men han vender tilbage til Tranekær. Han og Rasmine har fået en søn sammen i december 1881, men barnet bliver kun 12 dage gammelt. Se hans vandrebog

Han aftjente sin værnepligt som menig nr. 93 ved 5. Regiment, 19. bataillon, 4. compagni i Nyborg. Det var et infanteriregiment. Han mødte til tjeneste 1. gang 1. november 1882 og blev hjemsendt 1. oktober 1883. Han var inde 2. gang fra 3. september 1887-1. oktober 1887. Her blev han skytte og blev tildelt det til betegnelse af fodfolkets bedste skytter normerede Skjold. I den 1. periode tjente han 20 kr. og 97 øre, og i den anden 2,37. Se hans militærpapirer

Fra omkring 1890 og frem bor de i Helletofte, Bøstrup sogn. Her har de et hus matr. nr. 5e, beliggende Korsvej 5.

Ud over at være skomager, har Carl muligvis også virket som frisør og han har drevet købmandsforretning fra huset. Ved folketællingen i 1916 er hans indkomst noteret til 1.000 og formuen til 1.600.

En kusine til Ritta har i 2010 besøgt huset og kan fortælle, at det gamle ringkomfur og kakkelovnen fortsat findes i huset.

Carl dør den 5. juli 1934. Ifølge nekrologerne ved hans død, var han en livlig og munter mand. Meget flink og vellidt med et lyst og frejdigt sind. Han døde efter længere tids sygdom. Kirken var fyldt til sidste plads. Se avisomtalerne

Købmandsforretningen ophævedes et års tid før hans død.

Rasmine dør 30. januar 1945.

Ritta´s farmor og farfar

Ritta´s farmor og farfar hed Caroline Pedersen og Frederik Clausen.

 

 

Wardinghausen  Bøgvad

Mormor  Morfar   Farfar